4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Školní integrace ve 4. ZŠ

Základní škola Frýdek-Místek Komenského 402 již mnoho let úspěšně integruje žáky se specifickou poruchou učení.

Žáci se specifickými poruchami učení

jsou nejpočetnější skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě vyšetření, doporučení poradny a po dohodě s rodiči jsou tyto děti zařazovány do reedukační péče. Reedukační péče probíhá formou skupinové nebo individuální integrace.

Co je to integrace?

Integrace je možná dvěma způsoby: formou individuální (zařazením žáka do běžné třídy) a skupinovou (zařazením žáka do skupiny – třídy s 12 žáky). S integrovanými dětmi pracují speciální pedagogové na 1. stupni a zkušení pedagogové na 2. stupni.

Jaká je organizace výuky při skupinové integraci?

Ve škole jsou v každém ročníku dvě tradiční třídy, od třetího do devátého ročníku vždy navíc jedna třída pro žáky se specifickou poruchou učení. Tito žáci se učí podle stejného školního vzdělávacího programu jako žáci v tradičních třídách. Rozdíl je v tom, že vzdělávání žáků ve speciálních třídách zajišťují speciální pedagogové, kteří dbají na dodržování speciálně pedagogických postupů při nápravě poruch, pracují v týmu s ostatními učiteli a s rodiči. Pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního tempa žáka, individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka. Ve třídě jde především o systematickou, komplexní a profesionální péči o dítě.

Dobře a včas vedené děti se specifickou poruchou učení jsou úspěšné v řadě různých soutěží, mimoškolních aktivit a zejména ve svém dalším vzdělávání na středních školách.

Kdy je vhodné dítě do specializované třídy zařadit?

Nejvhodnějším obdobím pro zařazení dítěte do systému vzdělávání v naší škole je třetí třída, ale nikdy není pozdě. Pokud je dítě vyšetřeno pedagogicko-psychologickou poradnou a je mu diagnostikovaná specifická porucha učení, je důležité včas konzultovat vhodnost zařazení dítěte se zástupkyní ředitelky školy (speciální pedagog). Kontakty a informace o škole najdete na www.4zsfm.cz.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu

Je nataveno tak, aby byl umožněn osobnostní rozvoj žáka ve prospěch osobnostního maxima. Naším cílem je naučit dítě pracovat tak, aby si vytvořilo svůj vlastní kompenzační mechanismus a bylo schopno přijímat informace klasickým způsobem. Pokud má handicapované dítě uspět, musí několikanásobně více pracovat než dítě zdravé. Cesta k cíli vede přes racionální, smysluplnou a plánovitou činnost. 

 

Při práci s těmito dětmi se držíme těchto zásad:

 • klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky, vyhledáváme činnosti, ve kterých může být žák úspěšný
 • zařazujeme relaxační cvičení
 • užíváme speciální metody a formy při práci
 • odstraňujeme rušivé vlivy při práci
 • dodržujeme zásady všestrannosti a soustavnosti
 • respektujeme individuální zvláštnosti a možnosti žáka, individuální pracovní tempo,kontrolujeme porozumění výkladu učiva
 • zabezpečujeme potřebné kompenzační a didaktické pomůcky, vedeme žáka k pravidelnému užívání kompenzačních pomůcek
 • podporujeme snahu, chválíme za sebemenší zlepšení výkonu
 • dodržujeme časté přestávky, střídáme pracovní tempo
 • hodnotíme s tolerancí
 • kromě běžných učebnic používáme také speciální pracovní sešity, pracovní listy a jiné pomůcky určené k reedukaci pro žáky se specifickou poruchou učení

 

Poraďte se s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny.

Zveme Vás do naší školy.